วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2552

แบบฝึกหัดเรื่องสารเสพติด

แบบฝึกหัดเรื่องสารเสพติด

ตอนที่ 1 ให้เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใด ไม่ใช่ ยาเสพติดสังเคราะห์
ก. ฝิ่น ข. เฮโรอีน ค. ยาหลอนประสาท ง. ยานอนหลับ
2. แอมเฟตามีน เรียกตามภาษาตลาดว่า ยาบ้า หรือ ยาขยัน เป็นยาเสพติดประเภทใด
ก. กดประสาท ข. หลอนประสาทค. กระตุ้นประสาท ง. ออกฤทธิ์ผสมผสาน
3. ข้อใด ไม่ใช่ ผลของสารนิโคตินต่อร่างกาย
ก. หัวใจเต้นรัว เพิ่มไขมันในเลือด ความดันสูงข. ขับน้ำย่อยอาหารมาก เป็นแผลในกระเพาะอาหารค. กันไม่ให้เม็ดเลือดแดงจับกับออกซิเจนทำลายเม็ดเลือดแดงง. นิ้วมือ และฟันเหลืองน่าเกลียด
4. ข้อใดเป็นผลเนื่องจากมีแอลกอฮอล์ในร่างกาย
ก. รู้สึกร้อน หัวใจสูบฉีดดีขึ้น ทำให้หน้าแดง ผิวแดงข. เกิดอัลดีไฮด์ รวมตัวกับกรดเกลือในกระเพาะ ทำให้เป็นพิษต่อกระเพาะค. เกิดกรดอะซิติกไหลเวียนในกระแสโลหิตทำให้ประสาทสมองควบคุมการสั่งงานเสียง. ถูกทุกข้อ
5. เมื่อดื่มสุราเข้าไป แอลกอฮอล์จะถูกดูดซึมที่ใดมากที่สุด
ก. กระเพาะอาหาร ข. ลำไส้เล็กค. หัวใจ ง. หลอดอาหาร
6. เมื่อแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนให้เป็น คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ ที่อวัยวะส่วนใดมากที่สุด
ก. หัวใจ ข. ปอดค. ตับ ง. กล้ามเนื้อ
7. เมื่อดื่มสุราขณะท้องว่างมักจะมึนเมาเร็วเนื่องจากเข้าสู่กระแสโลหิตแล้วไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้ภายในเวลากี่นาที
ก. 3 นาที ข. 5 นาที ค. 7 นาที ง. 10 นาที
8. คนที่ดื่มสุรา ควรจะหลีกเลี่ยงการรับประทานกับแกล้มที่เป็นอาหารประเภทใด
ก. มีโปรตีนสูง ข. มีไขมันสูงค. มีแป้งสูง ง. มีวิตามินซีสูง
9. นักศึกษาจะปฏิบัติตามข้อใดจึงจะให้ตนเองปลอดภัยจากการเสพติดยา
ก. ศึกษาเกี่ยวกับยาเสพติดข. รักษาสุขภาพจิตของตนเองให้ดีอยู่เสมอค. ช่วยให้เพื่อนที่เสพติดยาได้รับการรักษาที่ถูกต้องง. รวบรวมสถิติเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการเสพติดยา
10. เครื่องดื่มชูกำลัง มีส่วนผสมของยาเสพติดชนิดใด
ก. แอมเฟตามีน ข. คาเฟอีนค. นิโคติน ง. แอสไพริน

1 ความคิดเห็น: